Savvius

Savvius

        

Saavius (f.d. Wildpackets) är en ledande leverantör av nätverks-, applikations- och protokollanalysatorer samt VoIP övervaknings och –felsökningslösningar som ger dig en fullständig insyn i hela din nätverksinfrastruktur. Företagets nätverksanalysatorer används främst för felsökning och övervakning samt för att säkerhetsställa att olika typer av nätverk fungerar tillfredställande.

Savvius har en världsledande position och är starka speciellt inom den offentliga sektorn samt inom telekom-, bank- och finanssektorerna.

www.savvius.com