PCB mätgivare

PCB mätgivare

Vridmomentgivare

Vridmomentsensorer från PCB Load & Torque finns för två typer av mätningar; reaktivt vridmoment och rotationsmoment. Reaktivt vridmoment-givare omvandlar vridmomentet som en fixerad sensor utsätts till en användbar mätsignal. Exempel på reaktiva vridmoment applikationer är automotive bromstester, dynamometertester, lagerfriktion och smörjstudier. 

Rotationsmoment-givare används typiskt för att mäta vridmomentet som genereras av roterande utrustning som elektriska motorer, motorer, transmissioner, pumpar och kompressorer.