Fibersvetsar

Fibersvetsar

Sumitomo FC-6 kap

Sumitomos serie av FC-6 kapar för enkelfiber till 12 ribbonfiber. Dessa kapar är användarvänliga och kan levereras med en uppsamlingsenhet för att ta hand om fiber-spill.