Mätinstrument

Mät- och analysinstrument

Rödlaserpenna

Rödlaserpennan VFL-650 från Anritsu finns i två utföranden, 2,5 mm universal port för FC, SC, ST, E2000 och DIN kontakter och även en 1.25 mm universal port för LC, MU etc. Denna rödlaserpenna gör det enkelt att lokalisera rätt fiber som man t.ex. vill mäta på. VFL-650 gör det också enkelt att lokalisera ett eventuellt fiberbrott. VFL-650 har en kraftfull rödlaser på 650nm som skall klara distanser upp till 5km. VFL-650 är bestyckad med en fast eller blinkande rödlaserkälla.