Industrisensorer

Industrisensorer

Reflektansgivare

Med en BriteX reflektansgivare mäter man den diffusa blå reflektansfaktorn och är en enkel och kostnadseffektiv lösning för bl.a. in-line processövervakning inom papperstillverkning samt för färgmätning inom sockerproduktion. Givaren ger numeriska värden för den reflekterade ljusstyrkan och har justerbar ljusintensitet vilket möjliggör mätningar från varierande avstånd samt på olika material.

För mer information och datablad »

BriteX färgmätning av soker »

Applikation inom papperstillverkning (pdf) »

Om du har frågor vänligen kontakta:

Richard Nordén
tel: 070 992 25 24
richard.norden@omniray.se