RF

RF

RAKEL-testare

RAKEL-testare, radiomodulationstestare, signalgenerator, spektrumanalysator OCH vektornätverksanalysator! Ja, allt detta i samma handhållna, smidiga instrument. LMR Master S412E är Anritsus lösning för installation, underhåll och felsökning av RAKEL-nät, liksom för interferenssökning och grafiskt återgiven täckningsmätning, inomhus såväl som utomhus. Den har också stöd för bl a LTE-mätningar, vilket blir alltmer uppskattat vartefter det svenska RAKEL-nätet utvecklas.

Läs mer om LMR Master