RF

RF

PIM Hunter

Med PIM Hunter finner du snabbt externa PIM-källor. PIM Master har visat avståndet till den externa PIM-källan, med PIM Hunter finner du den snabbt och med ett par centimeters noggrannhet. PIM Hunter ansluts till en Anritsu spektrumanalysator i burst detect mode och med ett lämpligt bandpassfilter installerat.

Läs mer om PIM Hunter