Mätinstrument

Mät- och analysinstrument

Optiska effektmätare

Anritsu erbjuder enkla robusta handhållna effektmätare för multimode och singlemode mätningar. Dessa väger endast 250 gram och klarar att mäta effekter upp till +23dBm.

Datablad CMA5 (pdf)