Mätinstrument

Mät- och analysinstrument

Optisk fiberidentifierare

Anritsus FI700 serie är det enkla verktyget för att lokalisera trafik i en fiber. De robusta enheterna använder sig av den enkla makro-böj metoden för att enkelt identifiera om en fiber är driftsatt och därmed eliminerar man bl. a risken för ett eventuellt driftstop genom att dra ut fel fiberkontakt.  Detta är ju också ett perfekt verktyg, precis som en effektmätare, för att försäkra sig om att man inte skadar sin OTDR utrustning vid mätning på en driftsatt fiber. Anritsus FI700 serie har en inbyggd tongenerator 270 Hz, 1 kHz, and 2 kHz samt dioder för att enkelt visa riktningen på trafiken den aktuella fibern.