Mätinstrument

Mät- och analysinstrument

Ljuskällor

Anritsu erbjuder enkla robusta handhållna ljuskällorför för multimode och singlemode våglängder. Dessa väger endast 250 gram och har en uteffekt på -7 dBm för både multimode och singelmode våglängder. Dessa är även bestyckade med inbyggd ton generator.

Datablad CMA5 (pdf)