PCB mätgivare

PCB mätgivare

Ljud- och vibrationsinstrument

Larson Davis är ett helägt dotterbolag till PCB Piezotronics och erbjuder enkla och avancerade ljudnivåmätare för många applikationer. Från den enklaste uppmätning av maskinbuller till avancerade långtidsloggningar utomhus som är kontrollerbara via webben. Givetvis finns också tillbehör som utomhusskydd, mjukvara, kalibratorer och couplers som gör det möjligt att göra t ex audiometarkalibreringar

Behöver du mäta hand-arm eller helkroppsvibrationer har Larson Davis även lösningar för detta område.