Industriell kommunikation

Industriell kommunikation

Industriella brandväggar

Omniray industriella nätverksbrandväggar ansluts mellan två eller flera nätverk, vanligen mellan WAN och ett eller flera industriella LAN. En brandvägg analyserar inkommande och utgående trafik och blockerar obehöriga IP-paket. För att avgöra vilken trafik som är behörig eller ej arbetar den efter regler, bestämda av brandväggens programvara och av dess systemadministratör.

För mer information om Hirschmanns industriella brandväggar »