Industrisensorer

Industrisensorer

Fotoceller

En fotocell används för att detektera avvikelser eller position beröringsfritt och automatiskt. Fotoceller är indelade i två huvudvarianter, fotoceller med separat sändare och mottagare som ger signal när ljusstrålen bryts eller når fram och fotoceller med sändare och mottagare i samma enhet där ljusstrålen reflekteras mot en reflektor eller ett föremål och detekteringen sker när ljustrålen bryts.

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av konkurrenskraftiga fotoceller med följande tekniker: direktavkännande fotoceller som känner av föremål som ljuset reflekteras mot, reflektorfotoceller som aktiveras när ljusstrålen till reflektorn bryts samt fotoceller med separat sändare och mottagare som ger signal när ljusstrålen bryts eller når fram.

Vidare kan vi även erbjuda olika varianter av mätande ridåfotoceller och fiberoptiska sensorer med fiberförstärkare och mätfiber.

Vi kan erbjuda flera hundra varianter av fotoceller med bl.a. följande egenskaper:

  • Fotoceller med direktreflextion
  • Bakgrundsavbländade fotoceller
  • Reflektorfotoceller
  • Fiberoptiska sensorer
  • Mätande ridåfotoceller
  • Spänningsmatning DC, AC och AC/ DC
  • Kabel alternativt kontakt
  • Även kundspecifika versioner

För mer information eller vår fotocellskatalog vänligen kontakta:

Richard Nordén
tel: 070 992 25 24
richard.norden@omniray.se