Mätinstrument

Mät- och analysinstrument

Ethernet / OTN / Fiber Channel / CPRI / SDH-PDH

Behovet av att testa 100GigE-förbindelser och 100GigE över OTN, men också Fiber Channel och CPRI, ökar och erfordrar sofistikerade testinstrument. Med Anritsus MT1000A kan du testa 100G, 40G och ”allt” upp till 10G (inklusive SDH och PDH) i ett och samma kraftfulla instrument.

För tester som du kör ofta kan du kan spara dina inställningar i instrumentet. Du kan också, med Anritsus Scenario Edit Environment Kit (SEEK), skapa mer omfattande testscenarion och exekvera dem med en enda knapptryckning. Nu är det ingen risk att något steg missas vid mer omfattande tester. Favoritinställningar och SEEK-scenarion kan du skapa såväl i MT1000A som på din dator för senare nedladdning.

MT1000A fjärrstyrs enkelt via VNC eller SCPI fjärrkommandon.