Passiva komponenter

Passiva komponenter

CWDM-produkter

CWDM MUX/DEMUX moduler 2, 4, 8 eller 16 kanaler, OADM modulerna med 1, 2, 4 eller 8 kanaler. Våglängdsområdet 1260nm - 1620nm. Finns även kräddarsydda versioner.