Klimatkammare

Klimatskåp och värmeskåp

Chocktestkammare

Weiss chocktestkammare möjliggör extremt snabba temperaturcyklingar mellan kall och varm kammare stressar provenheten och avslöjar dolda fel. Testetoden passar mycket väl om tillförlitligheten, med snabba temperaturväxlingar hos en produkt måste förbättras.

Läs mer:

TS-60 >>

TS-120 >>

WTS-3/WKS-3 >>