Nyheter

20.09.2018
Piezoelektriska ICP® töjningsgivare

PCBs piezoelektriska töjningsgivare i ICP® form är baserade på ”strain gage” teknologi. För att effektivt kunna mäta töjningsresultat i en kraft- eller lastapplikation kan ena varianten skruvas dit för att mäta töjning proportionerligt till kraften i den aktuella applikationen eller som ett andra alternativ limmas dit på en flat yta för att mäta töjning. Just denna töjningssensor kan återanvändas till skillnad mot de traditionella trådtöjningsgivarna. Alla PCB töjningsgivare baserar sig på ICP® teknologi, därmed kan man koppla in dessa töjningsgivare direkt i de flesta mätsystemen som erbjuds idag.

Mer information finner du här