Kontaktuppgifter

Omniray AB

Kanalvägen 14, 3tr
194 61 Upplands Väsby, Sweden
Tel: +46 (0)8-21 25 22
Fax: +46 (0)8-501 09 563
Web: www.omniray.se

Richard Nordén
Tel: 070-992 25 24
richard.norden@omniray.se
Fredrik Welander
Tel: 070-650 53 03
fredrik.welander@omniray.se

Johan Bergström
Tel: +46 8 212 522
Mobile: +46 706 369 050
johan.bergstrom@omniray.se

Sanna Eronen
Marketing
sanna@omniray.fi

Anders Åhlström
Tel: +46 (0)8-21 25 22
Mobile: +46 (0)72-226 65 53
anders.ahlstrom@omniray.se
Jan Moberg
Tel: +46 (0)8-21 25 22
Mobile: +46 (0)73-069 46 33
jan.moberg@omniray.se


Omniray Service

Fungerar era klimatskåp som de ska? När kalibrerade ni era klimatskåp sist?

Har era miljötestbehov ökat?

Ring så kommer vi och hjälper till!

Omniray Service erbjuder följande servicetjänster för klimat- och värmeskåp:

  • Märkesoberoende on-site –service
  • Kalibrering och validering av temperatur- och klimatskåp
  • Årlig underhåll samt kyl- och säkerhetskontroll
  • Utveckling och byggnation av temperatur- och klimatanläggningar
  • Installation, uppgradering och komplettering

Vi servar temperatur- och klimatskåpen enligt DIN EN 378-4 standarden och kalibrerar dem enligt IEC60068-3-5 och IEC 60068-3-6 standarderna. Alla våra servicetekniker som är personcertifierade för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar enligt EU-förordning nr 303/2008 och enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846.
 

Omniray Service AB

Gärdebovägen 3
511 71 Fritsla.
 
Bolagets säte:
Kanalvägen 14, 3tr
SE-194 61 Upplands Väsby
Tel +46(0)8 212 522
Fax +46(0)8 501 09 563.

Hans Åberg
Tel. +46 706 093 624
hans.aberg@omniray.se